Notice: Undefined variable: ub in /home/kobimor1/benaymedikal.com/mipanel/config/fonksiyon.php on line 269

Notice: Undefined variable: ub in /home/kobimor1/benaymedikal.com/mipanel/config/fonksiyon.php on line 281

Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/kobimor1/benaymedikal.com/mipanel/config/fonksiyon.php on line 281
  • Benay Medikal'e Hoşgeldiniz !
  • Bizi Arayın :05334936352
Altındağ , Ankara

Medikal Gaz Santralleri

Hastanelerde ve sağlık tesislerinde en önemli teknik imkanlardan biri, oksijen, nitrojen oksit, karbon dioksit, kısacası "tıbbi gazlar"ın basınçlı hava ve vakum ile bireysel tedavi bölümlerinin merkezi olarak tedarik edilmesidir.

Tıbbi bir ürün olarak tıbbi gaz sistemi, Tıbbi Ürünler Yasası uyarınca sınıflandırmasına göre kurulmalıdır.

Tıbbi gaz sistemleri ve bileşenlerinin üreticisi ve dağıtıcısı olarak, sistem bileşenlerinin ve sistemin uygunluğu ISO sertifikaları uyarınca kanıtlanmalıdır.

Hastane operasyonlarını kesintiye uğratmadan, denenmiş ve test edilmiş bir sistem konsepti sayesinde hızlı servis ve hataların mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırılması mümkündür.

Tıbbi gaz sistemleri, hastalara ihtiyaç duydukları gazları ve vakumu güvenli bir şekilde sağlamak için kullanılır ve temel olarak üç alandan oluşur:

  • Tedarik kaynakları
  • Dağıtım hatları
  • Alan çizgileri ve örnekleme noktaları

Ulusal düzeyde de düzenlenebilen diğer standartlar ve düzenlemeler de geçerlidir. Aynı şekilde, tıbbi gaz sistemlerinin kurulumu ve bakımı ile uğraşan her şirketin, uygunluk beyanı düzenleyebilmesi için uygun bir kalite yönetim sistemi kurmuş olması gerekir.

1) Tıbbi gaz sistemlerinin tedarik kaynakları, normatif şartnamelere uygun en az üç tedarik kaynağından oluşmalı ve iki ayrı işleme hattı ile donatılmalıdır. İki tedarik kaynağı başarısız olursa, kalan kaynaklar hastaneyi besleyebilmelidir.

Bir arıza durumunda arzı sürdürebilmek için tedarik kaynaklarının mekansal olarak en az iki alana ayrılması gerektiği şart koşulur.

Kompresör sistemleri vasıtasıyla sahada basınçlı hava üretilmesi durumunda, nem ve karbon monoksit içeriği değerleri için sürekli izleme yapılmalıdır. Bu değerler kaydedilmelidir.

2) Ayrı gazlar için dağıtım hatları, beklenen tüketime göre boyutlandırılmıştır. Kurulum, güvenlik tedbirlerinde belirtilen askılara olan mesafeler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Montaj sırasında tıbbi gaz sistemlerinin yapımı için özel olarak onaylanmış bakır boru kullanılmaktadır. Boruların iç yüzeylerinin kirlenmesini önlemek için borular inert gaz kullanılarak lehimlenerek birleştirilir.

Tedarik edilecek departmanlar, bakım ve dönüşüm çalışmaları sırasında küçük alanları ayırabilmek için alan kapatma kutuları kullanılarak daha küçük gruplara ayrılır. Bu kapatma kutularında sistem basınçları da değerlendirilir ve planlanan sistem basıncından aşırı sapmalar bildirilir. Sistem basınçlarının bu değerlendirmesi her zaman hastaya giden akış yönündeki son kapatma vanasından sonra gerçekleşir.

3) İlgili koğuşlardaki alan yöneticileri, sağlık kuruluşunun ihtiyaç duyduğu her yatak alanı veya tedavi alanı ile ortam sağlamaktan sorumludur. Sıkıştırılmış gazlar için boru şebekesinde +-20%'lik bir basınç sapması, optik ve akustik bir sinyali tetiklemelidir.

Kılavuz çekme noktaları, besleme ünitelerinin yanı sıra duvarlara da kurulabilir ve tüketiciler için bir arayüz görevi görebilir. İşlevleri ve temel yapıları belirlenmiş standartlar serisinde tanımlanmıştır. Konnektörlerin yapısı ve boyutları ulusal standartlarda düzenlenmiştir.

Tüm boru hatları, kesme vanalarının yanında, geçiş noktalarında ve yön değişikliklerinde, duvarlardan önce ve sonra, 10 m'den fazla olmayan bir mesafede ve bağlantı noktalarının yanında gazın adı ve/veya sembolü ile işaretlenmelidir. .