Notice: Undefined variable: ub in /home/kobimor1/benaymedikal.com/mipanel/config/fonksiyon.php on line 269

Notice: Undefined variable: ub in /home/kobimor1/benaymedikal.com/mipanel/config/fonksiyon.php on line 281

Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/kobimor1/benaymedikal.com/mipanel/config/fonksiyon.php on line 281
  • Benay Medikal'e Hoşgeldiniz !
  • Bizi Arayın :05334936352
Altındağ , Ankara

Atık Gaz Merkezi

Tıbbi atık yönetimi sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın güvenliği için kritik öneme sahiptir. Daha geniş anlamda, toplumlarımız ve çevre sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Tıbbi atıkların doğru işlenmesi, depolanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı, iyi atık yönetiminin bir parçasıdır. Bu alandaki ihmalin feci etkileri olabilir.

Herhangi bir anestezi sisteminin önemli bir parçası, uygun şekilde bakımı yapılan bir atık gaz bertaraf sistemidir. Halihazırda bir atık anestezi vakum bertaraf sistemine sahip tesisler bile, sistemin en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak için önleyici bir bakım planı uygulamanın önemini fark etmeyebilir.

Atık gaz bertaraf sisteminin ne olduğu ve sağlık kuruluşunuz için en uygun olanın ne olduğu, çalışma ortamını "atık" gazdan arındırmak ve hastayı ve personeli korumak için en iyi işi yapıp yapamayacağı ve neden iyi bakılması gerektiği soruları ortaya çıkıyor.

Atık Anestezik Gaz Bertaraf Sistemi Nedir?

Atık anestezik gazı ameliyathaneden dışarı çekmek ve dışarıya pompalamak için bir sistem kullanılmaktadır. Bu, birkaç farklı yolla gerçekleştirilebilir. En güvenli yöntem, diğer sistemlerin aynı görevi gerçekleştirmek için evrensel bir tıbbi vakum sisteminde negatif basınca güvendiği durumlarda, atık anestezi gazını aktif olarak dışarı çekmek için kullanılan özel bir vakum pompası setidir. İkinci yöntem çok popüler hale geldi, daha az hat ve pompa kurulmasını gerektirdiğinden daha basit bir kuruluma izin veriyor.

Sonuç olarak, atık gaz bertaraf sisteminin amacı her zaman gazın sisteminin herhangi bir parçasına hapsolmadan güvenli bir şekilde dışarı çıkmasını sağlamak, doktorların ve hastaların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak ve ameliyathaneyi emniyete almak olmalıdır.

Atık Gaz Bertaraf Sisteminizde Neden Bakım Yapmanız Gerekiyor?

Bir atık gaz bertaraf sistemine sahip olmak, hastaları ve personeli güvende tutmak için çok önemlidir. Anestezi sisteminin içinde veya çevresinde kalan gaz sonunda birikecek ve sorunlara neden olabilir. En yaygın sorunlardan biri, gazın tesis atmosferine yavaş sızmasıdır. Küçük ölçekte fark edilmeyebilir, ancak anestezi gazının birikmesine uzun süreli ve tekrar tekrar maruz kalmak cerrahi personel için tehlikelidir. Ayrıca, atık gazın biriktiği ve açık bir kıvılcım bulduğu bazı durumlarda kaynağında yangınlar ve patlamalar bildirilmiştir.

Hangi Sistemi Kullanmalısınız?

Tesisinizde kullanılan diğer tıbbi gaz türlerine bağlı olarak, diğer vakum hatlarınızı kullanarak çalışan bir atık gaz bertaraf sistemini kullanamayabilirsiniz. Bu kombine gaz hatlarında gazların karıştırılması ve karıştırılan gazlar vakum pompasına ulaştığında ani yangınların meydana gelmesi konusunda bazı endişeler olmuştur. Bununla birlikte, kurulumda yalnızca bir vakum pompası kullanıldığından, anestezik gazın atılmasının en uygun maliyetli yolu hala budur. Ayrı bir atık gaz bertaraf sistemi yoksa, atık suyun oksijen içeriği yakından izlenmelidir.

Atık gaz bertaraf sistemi kaynak ekipmanı, sistem tipini, terminallerin sayısını ve yerleşimini ve diğer gerekli güvenlik ve çalıştırma cihazlarını belirleme gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olan tıbbi personele danışılarak seçilecektir.

Her şeyden önce, vakum pompaları oksijenle uyumlu olmalıdır. Bir pompayı atık gaz bertaraf sistemi ile kullanım için "Oksijene Duyarlı" veya "Uygun" yapan nedir?

Kapsamlı bir atık gaz bertaraf sistemi bakım planı kullanmak, tıbbi gazınızın tüm bileşenlerini güvende tutmanın en iyi yoludur. Uygun bakım, sistemdeki tüm bileşenlerden daha iyi hizmet ömrü sağlayacak ve sızıntılar ve yangınlar yoluyla zararlı atık gaza maruz kalma riskini azaltacaktır.

İdeal atık gaz bertaraf sisteminin özellikleri

● Sistem aktiftir, atığı çizginin altına taşır

● Bu "üretici" oksijen etkisizdir. İnert anlamı, diğer maddelerle reaksiyona girme olasılığı düşüktür

● Düşük vakum seviyesinde çalışır

● Yüksek akışa sahiptir

Atık gaz bertaraf sisteminizin etkinliği veya kod uyumluluğu hakkında herhangi bir sorunuz varsa, CHT uyumluluk hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için tıbbi gaz hizmetleri sunar. Bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için 30 dakikalık ücretsiz bir keşif görüşmesi sunuyoruz.